NTCR

(Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)

1. Data sampai akhir November 2018 =  406 permohonan